مشاركت همياران حامي داوطلب
اهداف سازماني پرداخت اينترنتي نذورات و كفاره
   
خوش آمديد!
در اين سامانه چندين عنوان از خدمات مشاركتي مردم كه به صورت سنتي ارائه مي شود ،الكترونيكي سازي شده و شما نيكوكار گرامي به سادگي و با سرعت بيشتري مي توانيد ما را در طرح هاي نيكوكارانه و خداپسندانه ياري نماييد.
خدمات الكترونيكي در قالب سه موضوع "حامي داوطلب"،"مشاركت همياران" و مشاركت نقدي در مصارف خاص و ... مي باشد.

 جهت مشاركت در خدمات الكترونيكي موجود در سايت ابتدا بايد ثبت نام نماييد.براي اين منظور از منوي سمت راست گزينه "عضويت در سامانه" را انتخاب نماييد.


 در صورتي كه مايليد بدون عضويت در سامانه، با پرداخت نقدي جهت مصارف خاص جامعه هدف بهزيستي را ياري نماييد "اينجا" كليك نماييد. ‍
تمام حقوق اين سايت متعلق به سازمان بهزيستي خراسان رضوي مي باشد.